TRÄNING & UTVECKLING

En golfspelares uppställning, grepp, fysiska förutsättning att röra sig och rotera utgör ett otroligt viktigt samspel. Det inledande steget i varje enskilt träningsupplägg är därför att definiera elevens Sving-DNA.

En noga genomtänkt process som gör att jag vet exakt vad vi har för tekniska och fysiska förutsättningar att jobba med och inte minst utveckla. Därefter sammanfattas allt i en individuell utvecklingsplan med målet att landa i en naturlig teknik med bra och fungerande rutiner.

För att mina elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas strävar jag hela tiden efter att tekniken kombineras med kloka råd kring utrustning. Av den anledningen har jag hela tiden tillgång till vad vi kan kalla ett utrustningsbibliotek av olika skafttyper, skaftlängder, skaftstyvheter och klubbhuvuden om det är så att jag ser att något saknas eller inte passar. Att träna och spela med utrustning som passar är en viktig del av varje spelares utvecklingspotential.