DANIEL BÄCK

Min karriär som tränare inleddes i slutet av 1980-talet hos Allan Turnbull på Jönköpings Golfklubb. Det var där och då som det blev tydligt för mig hur intressant men också hur utmanande det var att bli en riktigt bra golftränare och coach.

Ju mer jag lärde mig insåg jag också hur mycket mer det fanns att ta in och förstå. Under hela min karriär har jag därför haft ett driv att alltid förkovra mig och skaffa mig nya erfarenheter och insikter. Helt enkelt måste jag som tränare både vilja och våga att träna på att bli ännu bättre i mitt yrke som tränare. Med den bakgrunden och det synsättet har jag därför fått förmånen att jobba nära några av vår tids främsta golfcoacher.

Mellan 1997–2000 jobbade jag hos David Leadbetter på hans olika akademier i USA, Österrike, Spanien och Mexico. En oerhört lärorik period i mitt liv där jag inte bara blev en bättre och mera insiktsfull tränare utan också på ett tydligt sätt fick upp ögonen för vad både träningskultur och inte minst träningsstruktur innebar. David var vid denna tidpunkt en av världens mest efterfrågade tränare. Redan då hade han en tydlig bild av hur kombinationen av en spelares tekniska och fysiska förutsättningar måste synkroniseras inom sin träningsfilosofi.

Några år senare sökte jag mig därför till Paul Check och Check Institute för att lära mig mer om just kroppens biomekaniska förutsättningar och hur dessa kan utvecklas inom golftekniken. Ännu en verklig eye opener som både gav mersmak vad gäller utbildning men där jag också märkte hur mitt sätt att analysera och utveckla mina elever blev mer träffsäkert och tydligt. Relationen till Paul blev bestående och över tid inledde jag liknade och nära relationer till några av världens mest anlitade coacher och tränare som Dr. Sacho MacKensie och Dr. Phil Cheetham med Forces & Motion, tränarikonen Mike Adams och hans koncept Golf Bio Dynamics och sist men inte minst Mark Sweeny med hans greenläsningsmetod AimPoint Expresss.

I sammanhanget av högt kvalificerad yrkesskicklighet har jag på hemmaplan i Sverige också haft förmånen att både jobba nära och utbilda mig till STAC Elittränare hos Joakim Dettner.

Sedan 2009 är jag baserad på Årsta Golf och driver Daniel Bäck Golf Academy. En verksamhet som jag byggt på noggranna och medvetna val. Bit för bit har jag skapat en unikt sammansatt kunskapsbank med målet att varje elev ska ges de absolut bästa förutsättningar att nå sin fulla potential som golfspelare.

2016 blev jag inbjuden att delta på Top 100 Teachers in America Conference.

Daniel is a great asset to the golf industry. As I`m accustomed to being around golf instructors of the highest caliber. I`m therefore very familiar with such high level, talent and skill. Every now and then, the golf industry is fortune enough to witness the emergence of a truly influential instructor.

Mitchell Spearman, Golf Magazines Top 100 instructors