TRÄNA & SPELA MED RÄTT UTRUSTNING

För att du som elev alltid ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas strävar jag hela tiden efter att din svingteknik kombineras med kloka råd och val kring din utrustning. Av den anledningen har vi hela tiden tillgång till vad vi kan kalla ett utrustningsbibliotek. Här finns olika skafttyper, skaftlängder, skaftstyvheter och klubbhuvuden som du som elev tillsammans med mig alltid kan nyttja under alla dina lektionstillfällen. Detta finns tillgängligt för om jag ser att något saknas eller inte passar så byter vi temporärt ut det under lektionstillfället för att träningen ska bli så effektiv som möjligt. Att alltid träna och spela med utrustning som passar är en av många viktiga komponenter för att nå framgång.