Filosofi & koncept

Golf är ett svårt spel men med min pedagogik kommer jag att göra det enkelt för dig. Jag kommer heller inte tvinga in dig i någon svingmall.

Min filosofi bygger i stället på en holistisk helhetssyn där jag balanserar varje spelares unika förutsättningar och egenskaper. Mitt koncept bygger på att hjälpa dig att utveckla ett spel för golfbanan och inte en sving för driving rangen.

Medvetna val och en noga sammansatt kunskapsbank är grundbulten när jag tillsammans med mina elever skapar en effektiv och pricksäker tränings- och utvecklingsupplevelse. Jag implementerar helt enkelt en funktionell träningskultur för varje elev. Att träna på att träna är ett synsätt som bygger basen för denna utvecklingsresa.

Oavsett om träningen sker privat eller i gruppform, i studion eller på övningsfältet ser jag till att hjälpa dig till ett bättre spel ute på golfbanan.

Jag bygger din utveckling på fyra fundament; ditt golfspel, din teknik, din fysik och att du använder rätt utrustning. Alla enskilt viktiga komponenter men där det också behövs förståelse, erfarenhet och kunskap för hur dessa komponenter bäst fungerar i en helhet. Akademin har idag en omfattande verksamhet året runt där jag erbjuder mina elever en unik helhetssyn kring träningens alla faser och dess olika delmoment där jag med struktur och med en tydlig pedagogik leder spelutvecklingen mot mätbara resultat.

Det är så jag hjälper mina elever att bygga upp och förbättra spelet ute på banan. Den plats där alla dessa delar ska fungera tillsammans och göra dig till en bättre golfspelare.

Daniel Bäck
Grundare och ägare av DB Golf Academy