TEKNOLOGI & SPECIALISTKUNSKAP

TRÄFFSÄKER OCH EFFEKTIV TRÄNING

Möjligheten till mätbar data kopplat till spel-, teknik- och fysutveckling gör träningen tillsammans med mig både träffsäker och effektiv.  En framgångsrik process som jag utvecklat i nära samarbete med några av de mest tongivande coacherna runt om i världen.

AimPoint Express

AimPoint är en metod inom greenläsning som format ett unikt och funktionellt koncept kring kombinationen av att kunna bedöma bollens fart och linje med greenens fall.

Att läsa en green korrekt och sedan kunna bestämma fart och linje för bollstarten är de grundläggande beröringspunkterna i denna process. Allt för att både sänka fler puttar och minimera antalet 3-puttar.

DB Golf Academy erbjuder samtliga tre kategorier AimPoint Express, AimPoint Speed och AimPoint Drills & Skills.

Läs mer om AimPoint Express

Bioswing Dynamics

BioSwing Dynamics är idag en branschledande unik holistisk process som sammanför instruktion, coaching med vetenskap utvecklat av Mike Adams and Terry Rowles.

Förståelsen och insikten om vad som fungerar, varför det fungerar och slutligen, vad som passar bäst för varje individuell golfspelares förutsättningar är grundbulten i metoden. Mike och Terry har identifierat 12 strukturella områden varför golfspelare har individuella och specifika sving- och teknikmönster.

Kopplat till detta finns sedan många av nycklarna till utveckling via deras sätt att se och lösa individens biomekaniska förutsättningar och dess mönster.

Läs mer om Bioswing Dynamics

Stac Academy

STAC Acadmy (Scandinavian Top Athletic Center) är ett utbildningskoncept i den absoluta frontlinjen gällande biomekanik och fysisk träning.

STAC är skapat av LEG naprapat, Elittränare, SFAIM Idrottsmedicinare Joakim Dettner. Flaggskeppet är STAC Elittränarutbildningen vilket är en ettårig process som leder till officiell certifiering som STAC Elittränare.

Utbildningen är förankrad i modern idrottsvetenskap, ackumulerad yrkeserfarenhet med en bred och noggrann praktik. Vetenskap och erfarenhet samarbetar med förmågan att skapa utvecklingsprogram med design och innehåll som prickar rätt, lära ut och coacha gentemot individens individuella förutsättningar.

Läs mer om Stac Academy

TrackMan 4

Trackman 4 är den globala golfmarknadens ledande launch monitor.

En banbrytande innovation från tre danska ingenjörer med syftet att hjälpa professionella golftränare och golfspelare att få en objektivt mätbar och ingående förståelse för vad som händer i ögonblicket när klubban träffar bollen.

Teknologin och datan som samlas in från Trackman 4 Dual Radar Technology ger ovärderliga mätvärden kopplat till sving, klubb- och bollhastighet.

Läs mer om TracMan 4

Sportsbox AI

Sportsbox AI grundades 2020 och är en revolutionerande teknologi som utvecklar ett coachprogram inom stort antal idrotter och fitness.

Teknologin kombinerar en patenterad 3D-rörelseanalys med en AI-driven fysisk tolkning av atletens individuella förutsättningar.

Resultatet av screeningprocessen levereras i realtid till exempelvis en mobiltelefon eller läsplatta idär coach och elev snabbt får feedback för ett individuellt anpassat åtgärdsprogram för en träffsäker progression i träningen.

Ett stort antal av världens bästa tourspelare och deras coacher har snabbt adderat Sportsbox AI som en vital del av hur deras dagliga träning utformas och analyseras.

Läs mer om Sportsbox AI

TPI

TPI är den globalt ledande utbildningsorganisationen inom vetenskapen kring hur kroppens rörlighet, styrka, koordination och balans påverkar golfsvingen.

Dr. Greg Rose och PGA-tränararen Dave Philips grundade verksamheten 2003 och har sedan starten utbildat och certifierat närmare 20.000 golftränare världen över.

Den individuella anpassningen av eleven fysträning utformas via en noggrann screeningprocess tillsammans med utbildade PGA-tränare.  Ett träningsprogram som både utvecklar kroppens potential men som samtidigt förebygger skaderisker.

Läs mer om TPI