Här kan du ge bort ett presentkort där mottagaren själv kan välja vad denne vill lägga beloppet på. Mottagaren kan välja bland samtliga kurser i utbudet och beloppet regleras mot den aktuella kursens pris. Eventuellt överskjutande belopp kan återanvändas för ytterligare köp vid ett annat köptillfälle. Minsta beloppet är satt till 500 kr.