Längdkontroll är en extremt viktig del i puttning. I kursen AimPoint Speed kommer din vän lära dig vilka ingredienser som avgör längden på sin putt och hur man på ett mer vetenskapligt sätt kan kontrollera dessa. Systemet fungerar oavsett hastighet på greenen eller om det är en uppför eller nedförsputt. Resultatet blir bättre längdkänsla och färre 3 puttar.
Detta är en garanterat en utbildning som blir en uppskattad present till din vän.
Kursen hålls av Daniel Bäck som är en av få level 2 Certifierade AimPoint Instruktörer i Sverige.